Skelprom d.o.o. - Analizatori plinova Madur

Skelprom - Analizatori dimnih plinova firme Madur Electronics

GA-12

 

Najmanji je i najtanji ručni analizator firme Madur, kompaktnog dizajna i atraktivne cijene. Dizajniran je za kratkoročno mjerenje dvije ili tri komponente plina (O2, CO i eventualno NOx) i nezaobilazan uređaj pri obavljanju dimnjačarskih usluga i izdavanju stručnih dimnjačarskih nalaza ili atesta.

U njega su ugrađeni elektrokemijski senzori za kisik, ugljični monoksid i kao opcija senzor za dušikov(II)-oksid, dakle max. 3 senzora. Uz navedeno uređaj kalkulira volumetrijsku koncentraciju ugljičnog dioksida CO2, mjeri ambijentalnu koncentraciju za CO s rezolucijom od 0,1 ppm, temperaturu plina i ambijentalnu temperaturu, tlaka, podtlak i diferencijalni tlak, daje izračun svih relevantnih parametara izgaranja kao što su indeks toksičnosti (CO/CO2-Toxic Index), višak zraka Lambda (λ), gubitke sagorijevanja (qA) i učinkovitost (Eta). Dolazi u kovčegu sa sondom za uzimanje uzorka 150mm, K/L i 2 metra ulaznog crijeva sa filterom za kondenzat, PC programom i opcionalno bežičnim IR printerom.

Opcionalno mjeri brzinu protoka putem Pitot cijevi te relativnu vlažnost rH. Kao atraktivana alternativa u usporedbi sa drugim, većim analizatorima, posebno je pogodan za brza mjerenja kod instalatalacije grijanja, regulacije ili popravka peći te kotlova koji koriste različite tipove goriva za grijanje. 

GA-12plus

 

Nastao daljnjim razvojem i testiranjem GA-12 analizatora. 
Ovaj novi analizator je opremljen sa sljedećim karakteristikama:

Može biti opremljen s do 4 elektrokemijska senzora, 2 standardna za O2 i CO plus do 2 opcijska (NO,No2,SO2 ili H2S)
Pogodnan za test čađe, prema Bacharachu, pomoću elektronički kontroliranog volumena plina.
Opremljen je snažnomm Li-ion baterijom.
Ima veliku memoriju, sposoban za pohranu 32 mjerena izvješća.
Grafički LCD displej s pozadinskim osvjetljenjem.
Robusni metalni priključci.
Nastao daljnjim razvojem i testiranjem GA-12 analizatora. 
Nastao daljnjim razvojem i testiranjem GA-12 analizatora. 
Ovaj novi analizator je opremljen sa sljedećim karakteristikama:

Može biti opremljen s do 4 elektrokemijska senzora, 2 standardna za O2 i CO plus do 2 opcijska (NO,No2,SO2 ili H2S)
Pogodnan za test čađe, prema Bacharachu, pomoću elektronički kontroliranog volumena plina.
Opremljen je snažnomm Li-ion baterijom.
Ima veliku memoriju, sposoban za pohranu 32 mjerena izvješća.
Grafički LCD displej s pozadinskim osvjetljenjem.
Robusni metalni priključci.

Nastao daljnjim razvojem i usavršavanjem GA-12 analizatora. Primjenjiv je kod instalacija i održavanja kotlova, plinskih turbina, motora i peći.

Ovaj novi analizator je između ostalog navedenog kod prethodnika, opremljen sa sljedećim karakteristikama:

Može biti opremljen s do 4 elektrokemijska senzora, 2 standardna za O2 i CO plus do 2 opcijska (NO, NO2, SO2 ili H2S). 

Pogodan za test čađe tj. dimni test prema Bacharachu! (40 kom trakica za određivanje dimnog broja)

Dolazi u paketu sa sondom za uzimanje uzoraka K/L, 300 mm, 800 °C,  grijanim držačem sonde K, 3m ulaznim crijevom i filterom, programom za komunikaciju s PCom, RS-232C kabelom za konekciju ili opcionalno USB kabelom, te opcionalno bežičnim IR termal printerom.

Opcionalno dolazi sa opremom za test propuštanja (Leak detection), mjeri brzinu protoka putem Pitot cijevi te relativnu vlažnost rH. 

Opremljen je snažnom Li-ion baterijom.

Ima veliku internu memoriju i sposoban je za pohranu 32 mjerena izvješća. Obzirom da dolazi u kompletu sa madur PC programom, putem samog računala ili laptopa moguće je kontrolirati analizator i to u relnom vremenu!

Grafički LCD displej s pozadinskim osvjetljenjem.

Robusni metalni priključci.

Atraktivna je alternativa drugim većim analizatorima. Proizveden u skladu s načelima EN50379. 

Referenta Lista

Rezervni dijelovi za servis

Nedavne fotografije

Download centar

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.