Skelprom d.o.o. - Analizatori plinova Madur

Skelprom - Analizatori dimnih plinova firme Madur Electronics

madIR-D01 OEM infracrveni NDIR senzor

  

   madIR-D01 CO2 infrared senzor

 
   madIR-D01 CH4 infrared senzor

 

madIR-D01 (OEM) je kompaktan, cijenovno povoljan NDIR senzor za ugljični-dioksid i metan. Pri mjerenju koristi infracrvenu apsorpciju s jednokanalnom tehnologijom. Dostupan bez kućištaili opcionalno u IP 54 ABS kućištu. madIR-01 za CO2 može raditi sa ili bez pumpe dok madIR za CH4 dolazi s pumpom.

Koristi se u različitim industrijskim aplikacijama te je sposoban mjeriti područja unutar 2000 ppm te do 100%.

 

Dodatna oprema:

Membranski pumpa za uzimanje uzoraka ili ventilaciju

USB priključak preko dodatnog adaptera

 

Priprema i prikaz mjernih vrijednosti:

Izmjerene vrijednosti u digitalnom obliku preko RS232C.

Izmjerene vrijednosti preko analognog izlaza: 0/4-20 mA i 0-10 V.

PC program za promjenu postavke senzora i za bilježenje podataka.

madIR-D01 Sensor System - industrijski infracrveni NDIR senzor

  

 

 

madIR-D01 Sensor System je industrijski NDIR senzor za ugljični-dioksid i metan. Pri mjerenju koristi infracrvenu apsorpciju s jednokanalnom tehnologijom. Dostupan isključivo u ABS kućištu. Koristi se u različitim industrijskim aplikacijama te je sposoban mjeriti područja unutar 2000 ppm te do 100%.

 

Dodatna oprema:

Membranski pumpa za test plina ili zeroing

Displej modul

Pohrana podataka na memorijsku karicu 256 MB MMC

USB priključak uz Madur adapter

 

Priprema i prikaz mjernih vrijednosti:

Izmjerene vrijednosti u digitalnom obliku preko RS232C.

Izmjerene vrijednosti preko analognog izlaza: 0/4-20 mA i 0-5/10 V.

Pohrana izmjerenih vrijednosti u digitalnom obliku na internoj memorijskoj kartici (opcija)

prikaz izmjereneh vrijednosti na unutarnjem zaslonu (opcija)

PC program za promjenu postavke senzora i za bilježenje podataka.

Referenta Lista

Rezervni dijelovi za servis

Nedavne fotografije

Download centar