Skelprom d.o.o. - Analizatori plinova Madur

Skelprom - Analizatori dimnih plinova firme Madur Electronics

madIR-D01 OEM infracrveni NDIR senzor

  

   madIR-D01 CO2 infrared senzor

 
   madIR-D01 CH4 infrared senzor

 

madIR-D01 (OEM) je kompaktan, cijenovno povoljan NDIR senzor za ugljični-dioksid i metan. Pri mjerenju koristi infracrvenu apsorpciju s jednokanalnom tehnologijom. Dostupan bez kućištaili opcionalno u IP 54 ABS kućištu. madIR-01 za CO2 može raditi sa ili bez pumpe dok madIR za CH4 dolazi s pumpom.

Koristi se u različitim industrijskim aplikacijama te je sposoban mjeriti područja unutar 2000 ppm te do 100%.

 

Dodatna oprema:

Membranski pumpa za uzimanje uzoraka ili ventilaciju

USB priključak preko dodatnog adaptera

 

Priprema i prikaz mjernih vrijednosti:

Izmjerene vrijednosti u digitalnom obliku preko RS232C.

Izmjerene vrijednosti preko analognog izlaza: 0/4-20 mA i 0-10 V.

PC program za promjenu postavke senzora i za bilježenje podataka.

madIR-D01 Sensor System - industrijski infracrveni NDIR senzor

  

 

 

madIR-D01 Sensor System je industrijski NDIR senzor za ugljični-dioksid i metan. Pri mjerenju koristi infracrvenu apsorpciju s jednokanalnom tehnologijom. Dostupan isključivo u ABS kućištu. Koristi se u različitim industrijskim aplikacijama te je sposoban mjeriti područja unutar 2000 ppm te do 100%.

 

Dodatna oprema:

Membranski pumpa za test plina ili zeroing

Displej modul

Pohrana podataka na memorijsku karicu 256 MB MMC

USB priključak uz Madur adapter

 

Priprema i prikaz mjernih vrijednosti:

Izmjerene vrijednosti u digitalnom obliku preko RS232C.

Izmjerene vrijednosti preko analognog izlaza: 0/4-20 mA i 0-5/10 V.

Pohrana izmjerenih vrijednosti u digitalnom obliku na internoj memorijskoj kartici (opcija)

prikaz izmjereneh vrijednosti na unutarnjem zaslonu (opcija)

PC program za promjenu postavke senzora i za bilježenje podataka.

Referenta Lista

Rezervni dijelovi za servis

Nedavne fotografije

Download centar

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.